Unit Kejuruteraan

Date 2013/4/29 13:30:00 | Topic: Perkhidmatan

Home / Perkhidmatan / Pengurusan / Unit Kejuruteraan
PENGENALAN

Unit Kejuruteraan mula ditubuhkan pada awal tahun 2011 dan pengisisan jawatan Penolong Jurutera hanya mula diisi pada bulan Julai 2011. Unit Kejuruteraan berperanan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengawal selia perlaksanaan perkhidmatan Sokongan Hospital oleh Syarikat Konsesi (Faber Medi-Serve Sdn. Bhd)dan ditempatkan di Unit Pentadbiran Hospital Baling.


KATEGORI PERKHIDMATAN SOKONGAN

1. Perkhidmatan Kejuruteraan Pengurusan Fasiliti (Facility Engineering Maintenance Services (FEMS)

2. Perkhidmatan Pengurusan Kejuruteraan Biomedikal (Biomedical Engineering Management Services) BEMS

3. Perkhidmatan Linen dan Pendobian (Linen and Laundary Services) LLS

4. Perkhidmatan Pembersihan (Cleansing Services) CLS

5. Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal (Clinical Waste Management Services) CWMSTANGGUNGJAWAB SERTA PERANAN BAHAGIAN KEJURUTERAAN

1. Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas perkhidmatan Sokongan Hospital

2. Memastikan operasi sistem teknologi maklumat (CMIS) sentiasa dikemaskini

3. Membantu menyediakan Sijil BER 2 untuk proses pelupusan aset dan sistem kejuruteraan

4. Membantu menyediakan skop dan spesifikasi kerja-kerja kecil (bawah RM 500,000)

5. Memantau kerja-kerja Pengujian &Pertauliahan (T&C) aset dan fasiliti baru

6. Memberi khidmat nasihat teknikal dan profesional kepada hospitalPegawai Y/M : Pn. Nur Fairuz Binti Md Desa (Pen.Jurutera, JA29)
Telefon (P) : 04-470 1333
Email : fairuzdesa@moh.gov.my
This article comes from Laman Web Rasmi Hospital Baling
http://hbaling.moh.gov.my/v3

The URL for this story is:
http://hbaling.moh.gov.my/v3/modules/news/article.php?storyid=31