\ >

Carian

Dasar Keselamatan

Posted by webmaster on 2013/4/29 1:53:35 (1089 reads)
Merupakan penerangan mengenai Dasar Keselamatan bagi capaian Laman Web Hospital Baling


Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai. 


Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article